Priemyselné stavby a polyfunkčné objekty

Priemyselné stavby

Našou silnou stránkou je priemyselná výstavba v rámci ktorej realizujeme výstavbu priemyselných závodov, priemyselných parkov a iné priemyselné stavby rôzneho zamerania.

Polyfunkčné objekty

Taktiež sa venujeme výstavbe a rekonštrukcii polyfunkčných objektov ako sú napr. bytové jednotky, kancelárske priestory, obchodné priestory a iné.