Spevnené plochy a oplotenia

Spevnené plochy a oplotenia

Realizujeme zemné a výkopové práce pod vonkajšie spevnené plochy a podlahy. Venujeme sa výstavbe parkovísk, terás, oplotení a úpravám terénu.